Danh sách khách hàng Trúng thưởng mừng sinh nhật Victory lần thứ 9 năm 2018

04-12-2018, 2:34 pm

Danh sách khách hàng trúng thưởng mừng sinh nhật Victory lần thứ 9 năm 2018

Trao giải đặc biệt 1 xe máy Wave alpha cho khách hàng

Lễ bốc thăm trúng thưởng

Tổ chức Lễ bốc thăm trúng thưởng

Tổ chức lễ bốc thăm trúng thưởng

Khách hàng tham gia buổi lễ bốc thăm trúng thưởng

Khách hàng tham gia buổi lễ bốc thăm trúng thưởng

Trao giải đặc biệt cho khách hàng trúng xe máy Wave alpha

Danh sách khách hàng trúng thưởng

 

Tags: