29-12-2018, 8:07 am

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Do nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh Victory Plaza cần tuyển như sau

Thông Báo Tuyển Dụng

Thông Báo Tuyển Dụng

04-03-2019, 5:02 pm

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VICTORY Thông Báo Tuyển Dụng

21-08-2018, 3:45 pm

Do nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh Victory Plaza tuyển dụng nhân viên bán hàng tại trung tâm thương mại VICTORY PLAZA.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

18-12-2017, 3:24 pm

Do nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh Victory Plaza tuyển dụng nhân viên bán hàng tại TTTM Victory và các địa điểm cửa hàng bán lẻ tiện lợi trong thành phố Thái Bình .